Om mig

Jag har studerat vid Tekniska Högskolan till diplomingenjör och jobbat största delen av mitt liv med att lära ut elektro-, informations- och medieteknik åt ingenjörsstuderanden vid Tekniska Läroverket i Helsingfors och Arcada. Jag har under åren specialiserat mig på webbteknologier och webbprogrammering. Numera är jag pensionerad och kan göra vad jag vill.